Villkor

Allmänna villkor

 1. Inledning

Följande allmänna villkor gäller för samtliga bokningar och köp av tjänster och varor mellan Friskvårdspunkten Uppsala Tessen K AB (”Friskvårdspunkten”) och dess kunder.

Friskvårdspunkten är ansluten till Bokadirekt i Stockholm AB, org. nr 556580-5412 (”Bokadirekt”), och deras tjänst för bokning och betalning av tjänster (”Bokningstjänsten”). Vid bokning av Friskvårdspunktens tjänster via internet sker detta således genom Bokningstjänsten varvid även Bokadirekts allmänna villkor gäller vid sidan av dessa villkor.

Genom att boka en tjänst och/eller handla varor hos Friskvårdspunkten ingås ett avtal mellan kunden och Friskvårdspunkten på de villkor som framgår nedan. Genom att boka tjänsten accepterar kunden dessa allmänna villkor. Bokning kan förutom via Bokadirekt ske via e-post, telefon eller direkt på plats i Friskvårdspunktens lokaler samt via friskvårdstjänster så som ActiWay och ePassi Min Friskvård.

 1. Kundens ansvar och åtaganden

  1. Skador och sjukdomar

Det åligger kunden att informera Friskvårdspunkten om eventuella sjukdomar eller besvär som kunden har innan behandlingen har startat.

Massagebehandling ska inte bokas vid:

 • Cellgiftsbehandling,

 • Strålbehandling,

 • Förkylning,

 • Feber,

 • Halsont,

 • VAB:ar,

 • Magsjuka, inom 48h innan behandlingen,

 • Innan v.12 i graviditeten har passerats (efter v.12 går det bra att boka massagebehandling), eller

 • Vid andra sjukdomar eller skador som kan påverkas eller försämras i samband med en massagebehandling

 • Vid andra sjukdomar som kan riskera att smittas vidare under massagebehandling

  1. Smycken, piercingar och kläder

Vid behandling ska smycken och piercingar tas bort för att inte störa behandlingen.

Av- och påklädning sker under bokad tid.

Det åligger kunden att ansvara för säker förvaring av värdesaker och personliga tillhörigheter vid behandling. Friskvårdspunkten rekommenderar att alla sådana tillhörigheter tas med in i behandlingsrummet.

 1. Friskvårdspunktens ansvar

Alla behandlingar utförs av certifierad massör.

Friskvårdspunkten åtar sig inget ansvar för eventuell skada som kan uppkomma i samband med behandling. Alla behandlingar sker på egen risk.

Friskvårdspunkten förbehåller sig rätten att neka en person att genomföra bokad behandling för det fall kunden ifråga enligt Friskvårdspunktens bedömning inte är i fysiskt skick att genomgå önskad behandling (jfr punkt 2.1 ovan). Ombokning sker då i första hand till annan tid eller annan typ av behandling om så är möjligt. Återbetalning sker ej.

Friskvårdspunkten ansvarar ej för sen leverans av order från webbshopen pga underleverantör.

Friskvårdspunkten ansvarar för att produkter som säljs håller god kvalité och hållbarhet. Friskvårdspunkten ifrån säger sig ansvar av skador på produkter orsakad utanför Friskvårdspunktens lokaler eller utom 14 dagar ångerrätt.

Friskvårdspunkten ansvarar för att så snart som möjligt under öppettiderna packa och skicka ordrar under period som ej avser semester, föräldraledighet eller annan från varo. Minst 1 arbetsdag innan hantering av order startar.

 1. Priser

Alla priser är angivna inklusive moms.

Friskvårdspunkten förbehåller sig rätten att ändra priserna på hemsidan www.friskvardspunkten.se utan föregående avisering. Kunden betalar dock alltid det pris som angetts av Friskvårdspunkten i samband med bokning av en viss behandling.

Friskvårdspunkten ansvarar inte för eventuella felangivelser av de priser som framgår av Bokningstjänsten.

 1. Betalningsvillkor

Betalning för tjänst kan ske genom förbetalning via Bokningstjänsten, presentkort, kortbetalning, swish på plats eller friskvårdsbidrag.

Förbetalning via Bokningstjänsten hanteras av Klarna på uppdrag av Friskvårdspunkten. Vid betalning via Klarna behöver kunden ange den fyrsiffriga pinkoden som erhålls från Klarna per SMS samt ta med legitimation vid behandling. Förbetalda behandlingar samt presentkort kan inte lösas in mot kontanter och återköps inte.

Betalning via webbshopen betalas via kort (iZettle, Paypal) eller med Klarna.

Kunden ska ta med legitimation vid betalning med friskvårdsbidrag genom exempelvis ActiWay eller ePassi Min Friskvård.

Betalning för tjänst som sker på plats sker i anslutning till bokad behandling.

 1. Utebliven betalning

Vid utebliven betalning (t.ex. i samband med avbokning som sker för sent eller vid uteblivet besök) faktureras kunden priset för den aktuella behandlingen. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatumet. Vid utebliven betalning av faktura debiteras påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta plus 8 %. För det fall betalning uteblir trots påminnelse kan fakturan komma att lämnas till inkasso.

 1. Presentkort

Presentkort hos Friskvårdspunkten förmedlas genom Bokningstjänsten och kan även köpas på plats direkt från Friskvårdspunkten. Giltighetstiden på presentkort är ett år efter inköpsdatum. Förlorat kort ersätts inte. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter eller användas för att köpa ett nytt presentkort.

 1. Avbokning

Avbokning av behandling ska ske senast 24 timmar innan bokningen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris för behandlingen.

Avbokning sker via Bokningstjänsten, www.bokadirekt.se/cancel. Avbokningskod har kunden fått i det bekräftelsemail som mottogs i samband med bokning via Bokningstjänsten. Avbokning kan även ske via e-post eller telefon till Friskvårdspunkten.

 1. Försening

Friskvårdspunkten förbehåller sig rätten att förkorta bokad behandling vid kundens försenade ankomst till behandling med motsvarande tid så att efterföljande kunder inte drabbas av förseningen.

 1. Friskvårdspunktens avbokning

Friskvårdspunkten äger rätt att avboka eller, med kundens samtycke, omboka en bokad tid. Friskvårdspunkten åtar sig att snarast möjligt meddela kund för det fall en avbokning måste ske samt ge förslag på ny tid. Friskvårdspunken ansvarar inte för eventuella merkostnader som uppkommer för kunden till följd av sådan avbokning.

 1. Personuppgifter

I samband med bokning av Friskvårdspunktens tjänster kommer personuppgifter att samlas in. För vidare information kring detta samt hanteringen av sådana personuppgifter hänvisas till Friskvårdspunktens vid varje tid gällande Integritetspolicy.

 1. Ansvar

Friskvårdspunkten ansvarar inte för skador eller förluster som uppkommer till följd av systembrister eller andra brister som finns i Bokningstjänsten eller hos andra leverantörer av tjänster som Friskvårdspunkten är ansluten till eller kunden använder sig av vid betalning.

 1. Minderåriga

För bokning av behandling krävs att kunden har fyllt 18 år Behandling av personer under 18 år kan ske om bokningen görs av förälder/målsman. Vid utebliven betalning enligt punkt 6 ovan rörande kund under 18 år kommer fakturan att skickas till den person som gjort bokningen.

 1. Ångerrätt och retur

14 dagar efter köpt produkt (15 dagar inkl samma dag som köpet) så går det att ångra sitt köp. Då ska varan vara hel, ren och förpackningen obruten. Återbetalning sker antingen via Klarna, till bankkort eller till bankkonto. Ej kontanter eller presentkort. Köp som skickats från webbshopen och önskar returneras ska meddelas inom 14 dagar från det att köpets har gjorts. Varför varan önskas returneras, uppgifter för återbetalning ska mailas till [email protected]. Friskvårdspunkten står för returkostnaden.

Ångerrätt och retur gäller ej behandlingar/tjänster. Enbart produkter.

 1. Ändring av de allmänna villkoren

Friskvårdspunkten förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Den senaste versionen av dessa allmänna villkor finns alltid tillgängliga på hemsidan www.friskvardspunkten.se.

 1. Tvist

Eventuell tvist mellan kund och Friskvårdspunkten ska avgöras av allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första och sista instans.